Windmolens in het Belgische bos

Standpunt van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM)

Gezien het groeiende aantal windmolensprojecten in het bos, heeft de KBBM zichzelf gepositioneerd met verzet tegen nederzettingen en dus met uitsluiting van elke nieuwe installatie. Helaas constateert en betreurt ze  dat windmolens al in het bos zijn gevestigd en dat implementatieprojecten worden momenteel geanalyseerd.
In deze context presenteert de KBBM objectieve uitsluitngsargumenten in haar nota dat we u uitnodigen te communiceren met de initiatiefnemers van windprojecten, de autoriteiten en de eigenaren van de betreffende kavels.

Als de leden mogelijk worden beïnvloed door windturbineprojecten in de buurt van hun bos, nodigen we ze bovendien uit om het informatieformulier in te vullen. Dit stelt ons in staat om contact op te nemen met de betrokkenen om de redenen voor onze verzet en de te respecteren uitsluitingscriteria te presenteren.

Nederlands