De PEFC-boscertificatie in privébossen

PEFC is een label dat het duurzame beheer van bossen waarborgt.

PEFC biedt u de mogelijkheid om uw knowhow kenbaar te maken aan de gebruikers van hout en het grote publiek. Zij willen de garantie hebben dat de aankoop van producten op basis van hout niet leidt tot ontbossing.

Elke eigenaar kan zijn bos laten certificeren door het handvest voor duurzaam bosbeheer na te leven.

Dit handvest omvat 14 duidelijke en redelijke verbintenissen. Ze werden vastgelegd in samenspraak met de verschillende vertegenwoordigers van de bos-houtketen, rekening houdend met alle economische, ecologische en sociale gevoeligheden.

De PEFC-boscertificatie vormt een echte meerwaarde voor uw bos! Uw beheer is van uitstekende kwaliteit! Stel u open voor nieuwe markten.

U draagt zodoende bij tot de promotie van het hout als ecologisch en hernieuwbaar materiaal.

De kosten voor de PEFC-certificatie zijn erg aantrekkelijk: 0,50 €/ha voor 3 jaar.

454 privéboseigenaars hebben zich aangesloten bij het PEFC-boscertificatiesysteem in België, voor een oppervlakte van 33.000 hectare (oktober 2013).

De helft van het Waals Gewest is reeds gecertificeerd.

Wilt u meer weten over het PEFC-label? Wat is boscertificatie? Neem een kijkje op de website van PEFC Belgium (www.pefc.be).

De KBBM is de gesprekspartner van alle privéboseigenaars in Wallonië op het vlak van de PEFC-boscertificatie.
Meer informatie vindt u op de website www.pefc.be!

 

Contact:

Isaline de Wilde
Verantwoordelijk van PEFC boscertificatie
081/627 314
isaline.dewilde@srfb-kbbm.be